Bayer Event

Bayer Event

STUDY CASE

Хармония в различни пространства

Предизвикателството

Организирахме поредица от събития за представяне на продуктите на „Байер България“ в направление „Crop Science“, подпомагащи земеделските производители. Трябваше да конструираме сцена, която позволява използване в различни по големина пространства.

Решението

Сцената за събитията е решена на модулен принцип, което позволява добавяне или намаляване на броя на използваните елементи, като се запазва хармонията на дизайна.

Резултатът

Избраното модулно решение ни даде възможност да използваме един екип и една сцена и успешно да организираме предвидените събития.

Bayer Event