Shideroff.com

Shideroff.com

STUDY CASE

Картинна галерия в интернет

 

Предизвикателство в изкуството

Създаването на уебсайт на творец трудно може да се сравни с работата за голяма компания – тук всичко е много бутиково и лично. Предизвикателство за нас беше да усетим и да препредадем начина, по който творческата личност споделя със света своето изкуство. Аналоговото изкуство трябваше да премине в дигиталното пространство.

Решението

Съобразихме многообразието и сложността на картините и ги подредихме в ясно обособени подгалерии. Разположихме ги в една изчистена среда, за да не пречим на възприемането от очите на зрителя. Огненият знак, който създадохме (да не го наричаме с прозаичната дума „лого“), откроява заряда и силата, които притежава художничката.

Резултатът

Една красива картинна галерия се намира в интернет на адрес shideroff.com и по всяко време можете да я посетите, за да избягате от монотонността на ежедневието.

 

Shideroff