Ортоцентър LINK

 Ортоцентър LINK

STUDY CASE

Липсващото звено между практиката и нейните клиентите

 

Предизвикателство в здравеопазването

Центърът по ендопротезиране „Линк“ беше току-що открит и в него бяха поканени някой от най-добрите български ортопеди. Центърът е представител на водещата в областта на ендопротезирането немска компания „Waldemar Link“. За да започне да общува със своите клиенти, центърът трябваше да има изградена корпоративна идентичност, комуникационни материали, профили в социалните мрежи и най-важното – уебсайт, представящ услугите му.

Решението

Започнахме работа по новия бранд върху чисто бял лист и създадохме всичко от начало: лого, шрифт, графични елемeнти, цветове, послания, разпределение на секциите в сайта и т.н. Работата си съобразявахме и със строгите изисквания на немския партньор „Waldemar Link“.

Резултатът

Допринесохме за реализирането на една благородна мисия – подобряване на здравето и на качеството на живот на хора със специфични здравни проблеми.  

 

Orthocenter Link